Reklamacije Webshop

 

REKLAMACIJE na proizvode kupljene u Webshopu Meridian:

 

Rok za podnošenje reklamacija na kupljene proizvode je 15 dana od primitka proizvoda.

Prolaskom roka od 15 dana od dana uručenja proizvoda kupcu, Prodavatelj nije dužan uvažiti reklamaciju.

Ako kupac detaljnim pegledom proizvoda uoči neispravnost ili oštećenje koje nije posljedica nepažljivog rukovanja i korištenja proizvoda, već posljedica tvorničke greške, može Prodavatelju poslati reklamaciju.

Reklamacije se podnose pismeno /priložiti fotografije oštećenja i opis kvara/ uz predočenje skeniranog računa putem  e-maila  reklamacije

Nakon primitka Prodavateljevog odgovora na upit za reklamaciju, u slučaju odobrenja, kupac vraća kupoljeni proizvod na prodavateljevu adresu.

Adresa za povrat reklamiranih proizvoda:  Meridian nautika d.o.o.  Mate Vlašića 24 A,  52440 Poreč.

Troškove vraćanja i ponovljenog slanja proizvoda za odobrene reklamacije plaća Prodavatelj.

Neadekvatno pakirani proizvodi u postupku povratka prodavatelju, vratit će se kupcu bez obveze primitka.

Neadekvatnim pakiranjem smatra se ono pakiranje koje ne štiti proizvod od mogućih lomova, prljanja i drugih oštećenja u transportu.

WEBSHOP sve za kampiranje

Poštovani kupci, radi  preuređenja i reorganizacije, te korištenja
godišnjeg odmora bit ćemo privremeno odsutni do  04. 02. 2018.
 
WEB narudžbe bit će odaslane kupcima na adrese  05. 02. 2018.
 
 

CAMPING SHOP meridian

Mate Vlašića 24A HR-52440 Poreč   GPS: N 45° 13’ 44”  E13° 36’ 42”
 
CAMPING SHOP MERIDIAN  radi preuređenja zatvoren do 04.02.2018.
 
OTVARAMO 05. 02. 2018.   satnica:  9 - 17 h, subotom do 13 h